کتاب مکاتب فقهی امامی ایران را که مدتها در نظر داشتم مطالعه کنم خوشبختانه مطالعه و خلاصه برداری کردم. بسیار کتاب قابل استفاده ای بود و از خواندن آن لذت بردم . این کتاب برای کسانی که تاریخ فقه و فقها را تدریس می کنند بسیار کارگشاست و قابل بهره برداری. نحوه ورود و خروج آقای پاکتچی به بحث درس آموز است و برای من حکم کلاس روش کار بر روی مباحث فقهی از دیدگاه تاریخ علم را داشت. در این کتاب علاوه بر مطالب پیشینی در خصوص روش نقد منابع ، روش تمییز طبقات و زمانیابی،تحدید زمان طبقه،برآورد زمانی طبقه،انتساب طبقات به رجال شاخص، روش استنباط گرایشهای مکتبی در فصل دوم مروری بر منابع تاریخی برای شناخت شخصیتها و برای مطالعه آموزه ها پرداخته و در ان روشهایی را که می توان از طریق آن به شخصیت ها و آموزه ها دست یافت آموزش داده است.

در ادامه مطلب خلاصه ای از کتاب را جهت استفاده قرار داده ام.

منبع : آخرین مطلبی که خواندم |کتاب مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله / احمد پاکتچی
برچسب ها : کتاب ,امامی ایران ,کتاب مکاتب